Zaloguj sie

Reklamacje

Adres do wysyłki reklamowanego towaru: DNI - PL Sp. z o.o. , Bratysławska 1A, 31-201 Kraków

Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonego towaru i w razie potrzeby, poinformowania sprzedawcy o stwierdzonych wadach. Kupujący ma możliwość zgłoszenia reklamacji oraz wad sprzedawanego towaru, nie później niż 12 miesięcy od otrzymania towaru.

Reklamacje dotyczące towaru będą rozpatrywane w ciągu 30 dni  od daty jej otrzymania, chyba że sprzedawca i kupujący ustalą inaczej. 

W przypadku uzasadnionej reklamacji sprzedawca pokrywa koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru do sprzedawcy.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z reklamacją.

Prawo do złożenia reklamacji wygasa w następujących przypadkach: